Agamemnn Despopoulos (1 kniha)

  • Stefan Silbernagl, Agamemnn Despopoulos Atlas fyziologie člověka CZ

    Modernizovaná reedice obsahuje kompletní fyziologii člověka v barevných obrazech, grafech a schématech se stručným, velmi výstižným a instruktivním textem. Velice názorným způsobem seznamuje čtenáře se základy lékařské fyziologie. Kvality knihy ocenila již řada posluchačů lékařských fakult.