TENTO ROK BUDE CELÝ KNIŽNÝ

Určite to všetci dobre poznáme. Marec, mesiac knihy. Takto nás to učili ešte na základnej škole. My sme sa ale rozhodli, že nielen marec, ale celý tento rok si spravíme knižným :-)
A keďže tiež chceme podporiť čítanie, rozhodli sme sa v Čarovnej poličke, že venujeme 1 cent, za každú pridanú knižku v tomto roku. Do konca júna zbierame peniažky pre organizáciu Úlet s knihou .

Takže milí poličkári, je to aj na vás! Pridávajte knižky, ktoré ste už prečítali a pošlite ich na Čarovnú poličku.


Aktuálny stav

13987 139,87

P.s. Peniaze darujeme my, nestŕhame si nič z cien knižiek na Čarovnej poličke. :-)